Proximaal betekenis

Een longembolie kan net als een dvt idiopathisch of secundair zijn. Veneuze trombo-embolie of veneus-trombotische embolie (VTE) : een overkoepelend begrip dat zowel dvt als longembolie omvat. Tromboflebitis of oppervlakkige veneuze trombose: een trombotisch proces in een oppervlakkige vene met ontstekingsverschijnselen. Trombofilie: een erfelijke of verworven aanleg tot het ontwikkelen van veneuze trombo-embolie. Posttrombotisch syndroom: veneuze insufficiëntie als gevolg van een doorgemaakte dvt, gekenmerkt door oedeem, jeuk, pijn, trofische stoornissen, hyperpigmentatie en/of dilatatie van subcutane venen. Ook kunnen meestal in een gevorderd stadium eczeem en ulceratie voorkomen. Figuur 1 Proximale dvt (links bekkenvenentrombose (midden) en distale dvt (rechts) Epidemiologie nhg samenvattingskaart de incidentie van dvt in de huisartsenpraktijk is 0,5 tot 1, patiënten per jaar en is bij vrouwen hoger dan bij mannen. 4) de incidentie neemt toe met de leeftijd.

proximaal betekenis
Aneurysma aorta abdominalis - med-Info

De standaard is in 2017 geactualiseerd met aanbevelingen over doacs, gebaseerd op het nhg-standpunt Anticoagulantia: cumarinederivaten en doacs voortaan gelijkwaardig. Dat wil zeggen dat enkele delen zijn aangepast (zie. Belangrijkste w ijziging de overige tekst met bijbehorende noten is vrijwel ongemoeid gelaten en de betreffende after literatuurreferenties zijn niet geactualiseerd. Begrippen, nhg samenvattingskaart, diepe veneuze trombose (DVT) : een bloedstolsel in het diepe veneuze systeem. Er is sprake van uitgelokte of reverso secundaire dvt indien er een risicofactor is waarvan de dvt duidelijk het gevolg is; het gaat dan om (gips)immobilisatie, een recente operatie, trauma aan het been, oestrogeengebruik (al dan niet in combinatie met progestagenen maligniteit, zwangerschap of kraambed. 3 deze risicofactoren zijn in de meeste gevallen tijdelijk aanwezig. Indien er gén, of andere dan voornoemde risicofactoren zijn, spreekt men van een idiopathische dvt (zie de paragraaf, risicofactoren ). Dvt in het been kan distaal in de kuitvenen, onder het niveau van de knie gelokaliseerd zijn of proximaal, in het gebied dat begint bij de trifurcatie van de vena poplitea tot en met de bekkenvenen figuur. Als de trombose zich uitsluitend distaal bevindt, wordt dit aangeduid met distale trombose of geïsoleerde kuitvenetrombose. Longembolie: een (gedeeltelijke) afsluiting van een longslagader door een embolie, waardoor een deel van de long niet of slechts gedeeltelijk van bloed wordt voorzien.

proximaal betekenis

Adenocarcinoom is een Kanker van operatie een epitheelweefsel


Bij een vermoeden van dvt hoeft muggenbeet tot 49 van de patiënten dan niet te worden verwezen, bij longembolie is dat. Voor definitieve vaststelling van een dvt of longembolie is beeldvormend onderzoek noodzakelijk. Het zorgvuldig vaststellen van dvt of longembolie is belangrijk vanwege de ernst van de aandoening, maar ook omdat de behandeling intensief, langdurig en niet zonder risico. Het doel van de behandeling van dvt is om uitbreiding van de trombose en longembolieën te voorkomen en de kans op ontwikkeling van het posttrombotisch syndroom te verkleinen. De huisarts kan een dvt zelf behandelen. De behandeling van longembolie wordt ingesteld in de tweede lijn en richt zich op het bestrijden van symptomen en het voorkomen van ernstige (fatale) complicaties en recidieven. Deze standaard is in 2015 geactualiseerd ten opzichte van de vorige versie uit 2008.


Autism Spectrum Disorder (ASD) ncbddd cdc


Orthopedische afwijking die het lopen belemmert. Cervicaal syndroom - duizeligheid soms in aanvallen, soms chronisch (nevensymptoom) - bewegingsbeperking cervicale wervelkolom - nekpijn, uitstralend naar het achterhoofd, oren, schouders en bovenarmen - occipitale hoofdpijn, visusstoornissen, gehoorstoornissen - nekonderzoek brughoek-tumor zeldzaam langzaam progressief gehoorsverlies en later duizeligheid, vooral instabiliteit zeldzaam verwijzen Verschil tussen. Centraal Perifeer Vorm Vertikaal Horizontaal of rotatoir duur Blijft duren dooft uit Relatie duizelig nystagmus - bij fixatie nystagmus blijft Nystagmus verdwijnt Uitlokbaar Lumbaal punctie bij tekens van meningitis: akute meningitis Chronische meningitis Lumbaal vocht viraal bacterieel bacterieel, tbc, borrelia, schimmels, Protozoa uitzicht Helder Purulent. Met gangstoornissen: -. Voetheffersparese - sensibele stoornissen: polyneuropathie (diabetes? achterste streng pathologie - geen atrofie. Zonder gangstoornissen: - voor: prodromen (syncope, aritmie) - tijdens:  bwz verlies (syncope, drop attack, epilepsie) Clonieën, incontinentie, tongbeet - na: paresen, diplopie (CVA?) Vallen bij bejaarden ( 65 jaar) (wvvh aanbeveling 'Preventie van letsels tgv vallen bij 65 jaar vallen bij bejaarden Risicofactoren: vaak combinatie.

proximaal betekenis
Giochi di calcio online - gioca Gratis a giochi di calcio su!

Bij tegelijkertijd voorschrijven van antivertiginosa en gewenningsoefeningen, vertraagt de effecten van deze oefeningen. Neuritis vestibularis - acute, geïsoleerde eenzijdige vestibulaire uitval - er zou relatie zijn met infectie - voorkomen: 20-60 jaar, iets vaker in najaar en winter - constant aanwezige, acute, heftige draaiduizeligheid - vermindert in loop van dagen tot weken - misselijkheid, braken - cochleaire verschijnselen. rinne, weber, - neurologisch onderzoek - orl onderzoek - acute draaiduizeligheid: Valium im primperan/Litican. s ymptoomvrije intervallen: onderhoudsbehandeling Betaserc. p ersisterende tinnitus: Stugeron forte 3x75mg, tijdelijk (doet suizen niet altijd verdwijnen) - verdwijnt na aantal jaren in ernst en frequentie en verdwijnt langzaam - perceptieve gehoorvermindering voor lage tonen aanvankelijk reversiebel; na meerdere aanvallen kan dit blijvend zijn en progressief. Bloeding of infarct of tia in gebied van.

Basilaris - (kortdurende) unilaterale ischemie - duizelig steeds nevensymptoom wortelpuntontsteking - hoofdpijn, wazig zien, berg verminderd bewustzijn - dysartrie, hemiparesen, ataxie - vegetatieve symptomen - neurologisch onderzoek verwijzen Licht gevoel in het hoofd, het gevoel bijna flauw te vallen Psychische aandoeningen: angst en hyper-ventilatie - door angst. Ondervulling (diarree, zoutverlies). Autonome stoornissen: extra symptomen zoals diarree, obstipatie, zweten. licht gevoel in hoofd - zwart voor ogen - seconden tot minuten - als de daling systolisch 20mmHg of diastolisch 10mmHg, binnen 3 minuten na opstaan - deze daling blijft minimaal 1 minuut aanwezig. aanpassen medicatie - door houdings-verandering of bewegen bd-verhoging tewerkstelligen: staan met gekruiste benen, hoofd vooroverbuigen, hurken of knielen; - klachten verminderen door afwisselend op tenen en plat op voet te staan en ter plaatse te trappelen Vasovagale klachten Situatie-gebonden: emotie of lang staan. Niet te corrigeren visusstoornis.

Vogel van de dag - home facebook


Ook hier Migraine - herhaalde aanvallen - eenzijdig - matig tot heftig, bonzend - wordt erger bij lichamelijke inspanning - licht- en geluidsovergevoeligheid - misselijkheid, braken - duur tussen 4 en 72 uur: buiten deze range is migraine uitgesloten! soms met aura (15-25 visusstoornissen, tintelingen in lippen, gelaat of hand (eenzijdig eenzijdige spierzwakte, gestoorde spraak - aura ontwikkeld in minimaal 5 minuten (tia binnen seconden) en duurt maximaal 60 minuten. enkele uren tot enkele dagen op voorhand: prodromale fase : hyper- of hypoactiviteit, depressieve gevoelens of hypomane stemming, trek in bepaalde voedingsmiddelen of geeuwen. uitlokkers : menstruatie, visuele prikkels (lichtflitsen weersveranderingen, vasten, slaapgebrek, smaakversterker glutaminezuur (chinees eten, kant-en-klaar maaltijden wijn (sulfiet nitraten, aspartaam (zoetstof cola light) - vrouwen 3:1 mannen - "Spanningshoofdpijn tijdens de examens, migraine op de proclamatie treedt op tijdens periodes van rust voorlichting : 'aanleg'. Rectaal) stap 3: indien nog onvoldoende effect Triptaan ( Zomig, naramig, Almogran, Imitrex ) - indien onvoldoende effect na 2-3 pogingen: nog 2 andere triptanen tenminste 2-3 aanvallen proberen - bijwerkingen: nausea, braken, duizeligheid, rsp - ci: coronair vaatlijden! interacties: serotonerge medicatie (ssri, tca, mao-remmers, sint-janskruid) - (ergotamine wordt niet meer aangeraden) Preventieve therapie: - bij meer dan 2 aanvallen per maand : cave indien pt reeds veel analgetica neemt: is het geen middelengeïnduceerde hoofdpijn?


R/Stop analgetica en beoordeel na 2-3 maanden - gedurende minimaal 6 maanden - bèta-blokker: 100mg metoprolol ( Seloken, selozok ) of propanolol 80mg ( Inderal ) 1-2x/d - ci: hypotensie, bradycardie, depressie - hormonale factor: door snel dalen van oestrogeenspiegel: R/ lage 20gamma pillen, estriol. 15 dagen per maand, terwijl toch analgetica - veroorzakers: paracetamol, nsaid, triptanen, ergotamine, meer dan 5 coffeïnehoudende producten per dag - stoppen van middelen en kijken of hoofdpijn verdwijnt voorlichting : vicieuze cirkel door averechts effect van middelen of coffeïne. Niet-medicamenteus: Advies: in 1 keer stoppen met de medicatie: cave drie weken onttrekkingsverschijnselen met hevigere hoofdpijn Cluster-hoofdpijn - aanvalsgewijs hevige bonzende pijn - eenzijdig rondom oog of temporaal minuten - nooit met misselijkheid of braken - clusters van weken tot maanden, met 1 tot. vaak bewegingsdrang - tijdens clusters: uitlokkers : alcohol, histamine, nitraten, lange vliegreizen of verblijf op grote hoogte niet-medicamenteus: alleen tijdens clusterperiode uitlokkende factoren vermijden medicamenteus: Aanvalsbehandeling: In overleg met neuroloog: - 100 O2 7-10 liter ged 15 minuten - 6mg sumatriptan sc - 20mg. Antidepressiva) duizeligheid (nhg standaard 'duizeligheid' en cursus huisartsgeneeskunde) Werkplan duizeligheid in huisartsenpraktijk: klik op figuur. Aandoening Pathofysiologie/ voorkomen Kenmerken/Symptomen diagnose behandeling Draaiduizeligheid bppv 'gruis' in endolymfe in de halfcirkelvormige kanalen - afwezigheid van vestibulaire pathologie - aanvallen, duurt minder dan een halve tot een hele minuut - houdingsgebonden - misselijkheid vaak, braken zelden - rotatoire nystagmus - proef van dix-hallpike.

Bellis Perennis - what is Homeopathy

Nko-gebied sinusitis: druk- en kloppijn. Regel: * sinusitis komt op in voormiddag * frontale of ethmoïdale sinusitis (hoofdpijn obligaat maxillaire sinusitis in vg geweest! Tanden Cariës moeilijk localiseerbare pijn. Temporo-mandibulaire muggenbeet dysfunctie pijn breed rond gewricht, met oorpijn, suizen of knappend gewricht, drukpijn. Cervicale hoofdpijn eerder 's morgens: D/ actieve mobilisatie, hyperextensie-compressietest, valleix-punten R/ iets warm in nek leggen. Andere fan hypoglycemie : hoofdpijn weg na eten voeding : hoofdpijn na het eten Tumor : andere S/ aanwezig In oestrogeenvrije week bij pilinname hypertensie : zelden Post-commotioneel : na trauma (maanden erna) Alarmsymptomen Differentiële diagnose - nieuwe hoofdpijn boven 50 jaar - ouderen met pijn. Amitriptyline ( Redomex cfr.

proximaal betekenis
De weidevogels in de terschellinger Polder - polderPracht

Compression Stockings - san Francisco vein Center

Anamnese: * rvs prodromen: voelen aankomen (draaierig, benauwd, zweten) * uitlokkende factoren: inspanning (tijdens, na orthostatisme, bij hoofd draaien (sinus caroticus syndroom emotie, hoesten, nuchter? Ja bij vagale syncope; nee bij Adams-Stokes aanval * palpitaties * algemeen: medicatie, dieet (glycemie, zout!) * hoelang bewusteloos wat is er allemaal gebeurd ondertussen * convulsies, recuperatie, urineverlies of tongbeet? cave: urineverlies is eigenlijk nog mogelijk bij (convulsieve) syncope, tongbeet niet. Syncope door medicatie: Oorzaak door vasodilaterende hartmedicatie? B-blokker geen vasodilatatie, ca-kanaalblokker wel, ace-inhibitoren hier vooral om gekend! Corvaton: nitroderivaat: veneuze pooling van bloed: bij de juiste omstandigheden (moment van dag (max werking van med lang stilzitten (kerk). Hoofdpijn: dd, algemeen: 7 secundaire groepen (mnemotechnisch: anatomische lokalisaties op hoofd groep, specificatie. Ofthalmologisch, zelden; hoofdpijn na lezen.


Compendium/andere/neurologie, neurologie / psychiatrie (bronnen: huisartsenstage 2002, hoeilaart, Klinische neurologie, oosterhuis, bohn Stafleu van Loghum, 2000, zakboek, kno,. Van den Broek. Feenstra, acco, 2000, pokc, 2002 / Stage neurologie 2003. Hhart leuven, nhg standaarden, seminariegroep ). Syncope: Syncope bewustzijnsverlies en daling van hersenfunctie. Oorzaken hersenen primair of hersenen secundair (cardiovasculair) 1, hersenen primair: * convulsie / epilepsie * tumor * hypoglycemie hpv * slaapdeprivatie * metabool 2, cardiovasculair (druk / debiet * ritme: te traag te snel: ventriculaire aritmieën, cardiomyopathie, myocarditis * vasodilatatie met hypotensie (acuut. Vagus) * orthostatisme, cave banale syncope versus dodelijke vormen!

Tapbouw, bouw advies Droomt u ook van het bouwen van een eigen woning?

Ook tromboflebitis in het been en het posttrombotisch syndroom komen aan bod. 1,2 omdat een dvt en longembolie eenzelfde pathofysiologie hebben, is ervoor gekozen deze aandoeningen in dezelfde standaard te behandelen. Het vermoeden van een dvt berust meestal op een pijnlijk, gezwollen (onder)been, soms met roodheid en uitgezette zwangerschap venen. Soms zijn er maar weinig klachten en bevindingen. Een longembolie kan (sub)acute kortademigheid geven, pijn bij de ademhaling, tachypneu en tachycardie, al kan de presentatie atypisch zijn. Longembolieën zijn soms fataal. Op grond van anamnese en lichamelijk onderzoek allén kunnen zowel dvt als longembolie niet met voldoende zekerheid worden bevestigd of uitgesloten. Bij een deel van de patiënten kan de huisarts met behulp van beslisregels gecombineerd met een D-dimeerbepaling zowel dvt als longembolie met grote waarschijnlijkheid uitsluiten. De huisarts hoeft deze patiënten dan niet te verwijzen.


patiënten met een verminderde nierfunctie en bij patiënten met een mogelijk slechte therapietrouw. Kernboodschappen, de huisarts kan bij een deel van de patiënten dvt of longembolie uitsluiten door gebruik te maken van een beslisregel die bestaat uit gegevens uit de anamnese en lichamelijk onderzoek, en daarnaast een D-dimeerbepaling. Als dvt en longembolie na toepassing van de beslisregel niet kunnen worden uitgesloten, is beeldvormend onderzoek noodzakelijk. De huisarts kan dvt in veel gevallen zelf behandelen. De behandeling van dvt bestaat uit een combinatie van lmwh-injecties en een cumarinederivaat of uit een doac, soms voorafgegaan door lmwh. Daarnaast wordt een steunkous aangemeten. De behandeling van een (aangetoonde) longembolie vindt plaats in de tweede lijn. De nhg-standaard diepe veneuze trombose en longembolie geeft richtlijnen voor de preventie, diagnostiek en behandeling van diepe veneuze trombose en longembolie.
Proximaal betekenis
Rated 4/5 based on 469 reviewsRecensies voor het bericht proximaal betekenis

 1. Tamydux hij schrijft:

  Wat voor ontwikkeling onderscheiden. College over de basale kennis van het x-elleboog onderzoek. De normale anatomie en veel voorkomende ziektenbeelden worden besproken. Op deze website vind je een online nederlands medisch en geneeskundig woordenboek met de betekenis van medische termen en begrippen.

 2. Bubuminy hij schrijft:

  Schildkliernodi komen bij 1,5 van. Antwoorden op enkele (e-mail)vragen van bezoekers. Is de motorische ontwikkeling niet van groot belang in het schrijfonderwijs?

 3. Yvaxoj hij schrijft:

  Wanneer een stuk hartspier niet voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgt ontstaat er ischemie, in de praktijk vaak 'zuurstofgebrek' genoemd. Info over neuropathie benen symptomen. Resultaten van 8 zoekmachines! Schildklierafwijkingen komen, boven een leeftijd van 18 jaar, bij 0,6 van de nederlandse mannen en 2,4 van de vrouwen voor.

 4. Wexugy hij schrijft:

  Deze begrippen hebben een dubbelzinnige betekenis,. De betekenis van verhoogde creatine-kinase-activiteit in het serum van pati nten zonder primair neuromusculaire ziekte. In de entomologie (in ruime zin, hier worden bijvoorbeeld ook woorden met betrekking tot spinnen vermeld) komen zeer veel woorden voor die binnen dat vakgebied een.

 5. Tudorul hij schrijft:

  Proximaal Proximaal is een term uit de anatomie. Het Latijnse proximus betekent dichtbijgelegen. Het lichaamsonderdeel ligt dus dichter naar het centrum van het. Er zijn nog twee belangrijke begrippen die overblijven als het gaat om het beschrijven van de hersenen.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: